De afgelopen weken is er hard gewerkt aan het parkeerterrein van het Adverium. Inmiddels zijn de werkzaamheden met betrekking tot de verbetering van het parkeerterrein zo goed als afgerond. Hiermee hebben we een duurzame en toekomstbestendige oplossing gerealiseerd voor het afwateringsprobleem dat er speelde. Tevens zijn er nieuwe parkeerplekken en een laad en losplaats gerealiseerd. Ook hebben we maatregelen genomen om fout parkeren tegen te gaan.

Met de realisatie van het parkeerterrein willen we ook een nieuwe rijrichting langs het Adverium invoeren. Deze stuurt je voor het Adverium naar rechts. We willen jullie vriendelijk verzoeken deze rijrichting te volgen.