21 juni vond in het Adverium de Conferentie WOW meertaligheid van Cedin, Grip en Afuk. Ook daar leent het Adverium zich goed voor. Niet alleen duurzaam, maar ook multifunctioneel: bedrijfsverzamelgebouw, zalencentrum en congrescentrum.